pl flaga PL rus flaga  RU

Contusions and bruises

Arcalen

Arcalen

Active ingredients: thick composite extract of arnica and pot marigold...

Read more

Ways to treat contusions and bruises

You can see bruises on your skin very often. Sometimes you don't even know when it happened, with the result being an unsightly discoloration. What preparations can be used against bruises and contusions? What will make a sports massage even more effective?

What are bruises and how do they form?

A bruise is the common name for haematomas visible under the skin. Haematomas are blood extravasations (accumulation of blood outside blood vessels) caused by damage to the vessels. When speaking of bruises, we mean damage to the blood vessels directly under the skin.

Who is more prone to bruising?

Bruises occur more often in persons sensitive to contusions, primarily in those practising sports, children and the elderly. It is also suggested that use of certain pharmaceutical drugs (including antithrombic, anti-inflammatory, anti-asthmatic and antidepressant drugs) may contribute to the formation of blood extravasation. Bruises are witnessed much more often in patients who suffer from cirrhosis and those who abuse alcohol, tobacco or narcotics. Persons with vitamin C insufficiency suffer from increased sensitivity to brittleness of blood vessels, the consequence of which may include bruises.

Are bruises a risk to health?   

Bruises occur naturally from falling, impact or contusion. They should not worry you then. However, if they appear without any impact, you should be wary. Haematomas visible on the skin may result from an imbalance of haemostasis, which is a specific defence capacity of the body against blood escaping from the vessels. Haemostatic disorders are dangerous and must not be ignored.

Why are bruises uneven in colour?

Bruises change colour from red and brown-yellow to yellow. This is caused by gradual absorption of the blood, or more precisely, the decomposition of haemoglobin (the blood cell colour) in the extravasated blood. A high volume of blood extravasation gives the bruise a red colour. In the next phase, the blood is partially absorbed and the bruise turns brown-yellow. At the final stage, where the volume of blood outside of the vessels is small, the bruise is yellowish, followed by its disappearance and the return of the skin to its natural colour.

What are bruises and how do they form?

Bruises (or contusions) are damaged skin (including the subdermal tissue) and periarticular tissues. A consequence of contusion is blood extravasation, subdermal exudation (collectively known as bruises or black and blues), as well as swelling and impaired mobility of the affected joints. An integral element of the majority of contusions is the pain from impact and the so-called tenderness on pressure, i.e. the sensation of pain when touching the bruised spot.

What treatment and preparations can be used for bruises?

The ingredients which reduce the visibility of bruises include extracts of the mountain arnica and pot marigold. A preparation that effectively combats bruises should also include an extract of horse-chestnut bark.

Traditional treatments of bruises include ice compresses (warm compresses should be used instead if the bruise is several days old), as well as a post-workout sports massage. It is often recommended to put the affected limb with the bruise as high as possible in relation to the rest of the body to facilitate drainage of blood from the injured area.

Arcalen – a proven medicine for bruises and contusions

Arcalen is a pharmaceutical medicinal ointment for skin application. A special advantage of Arcalen is its rich and excellent composition. The product contains extracts of mountain arnica flower heads, pot marigold flower heads and horse-chestnut bark. The extracts ensure effective treatment of all post-traumatic conditions. Administration of Arcalen ointment enables quicker elimination of subdermal extravasation commonly referred to as bruises. Also note that the preparation is used by athletes in the so-called post-workout sports massage.

What is a sports massage? What is it used for?

As the term suggests, a sports massage is a professional type of body massage. The purpose of this treatment is to prevent pathological conditions, such as dislocations, stretched muscles or bruises from excessive exposure to physical stress. A sports massage has three functions: to warm up, regenerate and heal. There are several sports massage types:

  • training massage
  • pre-competition massage
  • start massage
  • post-workout massage
  • maintenance massage

Massage is done with special ointments and preparations which aid in achieving the desired goal of this treatment. If the massage is done after workout or competition and intended to remove fatigue and heal the trauma incurred by physical effort, it is indispensable to use the Arcalen ointment in this regime.

How to use Arcalen ointment

Apply Arcalen externally on the area of trauma. Cover the skin lesion several times a day with a thin application of the ointment. The sooner the drug is administered, the better its effectiveness. Rub in 3 to 4 grams of ointment in a sports massage.

Can everyone use Arcalen?

Arcalen medicinal ointment is over an over counter the counter drug, but just like any other pharmaceutical product, it may have some adverse effects. The most frequent include hypersensitivity to ingredients. Persons allergic to herbal extracts of pot marigold, mountain arnica (as well as camomile) may observe an allergic reaction after application, i.e. redness, rash and itching.

Due to insufficient data on the safety of use in children, and pregnant or breast-feeding women, it is not recommended to administer Arcalen to this group of patients.

Bardzo często zdarza się nam zaobserwować na skórze siniaki. Niekiedy nawet nie wiemy kiedy powstało stłuczenie, którego efektem jest nieestetyczne zabarwienie skóry. Jakie preparaty można stosować na siniaki i stłuczenia? Co sprawi, że masaż sportowy będzie jeszcze bardziej efektywny?

 

Siniaki – czym są i jak powstają?

Siniaki to potoczne określenia krwiaków, uwidocznionych przez skórę. Krwiaki to wylewy krwi (kumulacja krwi poza naczyniami krwionośnymi) powstałe na skutek uszkodzenia naczyń krwionośnych. Mówiąc o siniakach, mamy na myśli uszkodzenia naczyń krwionośnych znajdujących się bezpośrednio pod skórą.

 

Kto ma większą skłonność do siniaków?

Siniaki częściej występują u osób narażonych na urazy, a przede wszystkim wśród sportowców, dzieci i osób starszych. Ponadto sugeruje się, iż stosowanie niektórych leków (między innymi leków przeciwzakrzepowych, przeciwzapalnych, przeciwastmatycznych i przeciwdepresyjnych) może sprzyjać powstawaniu wylewów krwi z naczyń krwionośnych. Również u pacjentów chorujących na marskość wątroby, a także u osób nadużywających alkoholu, papierosów, środków odurzających, siniaki są znacznie częściej obserwowane. W przypadku osób z niedoborami witaminy C i dochodzi do zwiększonej skłonności do kruchości naczyń krwionośnych, co w konsekwencji może powodować występowanie sińców.

 

Czy siniaki są groźne dla zdrowia?                                                           

Siniaki są naturalnym zjawiskiem, powstającym w efekcie upadku, uderzenia, czy stłuczenia. Z uwagi na ten fakt, nie należy się ich obawiać. Jeżeli jednak powstają pomimo tego, że nie doszło do uderzenia, mogą być powodem do zmartwień. Krwiaki widoczne na powłokach skórnych, mogą bowiem wynikać z zaburzeń hemostazy, czyli swoistego elementu obronnego organizmu przed wypływem krwi z naczyń krwionośnych. Zaburzenia hemostazy są groźne dla zdrowia organizmu i nie wolno ich bagatelizować.

 

Dlaczego siniaki mają niejednolite zabarwienie?

Sińce zmieniają barwę, poczynając od czerwonej, poprzez brunatno-żółtą, aż do żółtej. Wynika to z etapowego procesu wchłaniania krwi, a dokładniej ze stopniowego rozpadu hemoglobiny (barwnika krwinek) znajdującej się w wyciekłej krwi. Początkowo duża ilość wybroczyn krwawych nadaje sińcowi czerwony kolor. W kolejnym etapie dochodzi do częściowego wchłonięcia krwi i wówczas siniec przybiera barwę brunatno-żółtą. W końcowym etapie, w którym ilość krwi znajdującej poza naczyniami krwionośnymi jest już niewielka, siniec charakteryzuje się żółtym zabarwieniem, aż w końcu zanika i skóra powraca do naturalnego koloru.

 

Stłuczenia – czym są i dlaczego powstają?

Stłuczenia (inaczej kontuzje) to uszkodzenia skóry (wraz z tkanką podskórną) oraz stawów okołotkankowych. Konsekwencją stłuczenia mogą być krwawe wylewy, wysięki podskórne (łącznie określane mianem siniaków, czy sińców) oraz obrzęki i upośledzenia ruchomości stawów. Nieodzownym elementem większości stłuczeń jest ból powstały w trakcie uderzenia oraz tak zwana bolesność uciskowa, czyli odczuwanie bólu w trakcie dotykania miejsca stłuczenia.

 

 

Jakie zabiegi i preparaty stosować na siniaki?

Pośród składników faktycznie redukujących widoczność siniaków powinniśmy szukać wyciągu z Arniki górskiej i wyciągu z Nagietka. Preparat skuteczny w walce z siniakami powinien zawierać również wyciąg z kory Kasztanowca.

 

W tradycyjnym leczeniu siniaków stosuje się takie zabiegi jak okłady z lodu (natomiast po kilku dniach od powstania sińca powinno się zastosować ciepłe okłady), a także masaż sportowy powysiłkowy. Niejednokrotnie zaleca się również umieszczanie kończyny, na której uwidocznił się siniec, w jak najwyższym położeniu względem reszty ciała – zabieg ten ma ułatwiać odpływ krwi z miejsca, w którym doszło do urazu.

 

Arcalen – sprawdzony lek na siniaki i stłuczenia

Arcalen jest lekiem w postaci maści do stosowania na skórę. Szczególną zaletą preparatu Arcalen jest bogaty i dobrze skomponowany skład. Zawiera on wyciągi z koszyczka Arniki górskiej, koszyczka Nagietka lekarskiego i kory Kasztanowca. Zawartość powyższych wyciągów roślinnych zapewnia skuteczne leczenie wszelkich stanów pourazowych. Zastosowanie maści Arcalen umożliwia bowiem szybszą eliminację podskórnych wylewów krwi, potocznie określanych jako siniaki. Warto również podkreślić, że preparat ten jest stosowany przez sportowców w tak zwanym masażu sportowym powysiłkowym.

 

Czym jest masaż sportowy? W jakim celu się go stosuje?

Masaż sportowy, jak sama nazwa wskazuje jest specjalistycznym typem masażu ciała. Celem wykonywania masażu sportowego jest zapobieganie stanom patologicznym, takim jak zwichnięcia, naciągnięcia mięśni, czy sińce, wynikającym z  nadmiernego narażenia organizmu na obciążenie fizyczne. Masaż sportowy spełnia trzy funkcje: rozgrzewa, regeneruje i leczy. W charakterystyce masażu sportowego wyróżnia się kilka rodzajów masaży:

  • treningowy
  • przed zawodami
  • startowy
  • powysiłkowy
  • podtrzymujący

Do wykonania masażu stosuje się specjalne maści i preparaty o działaniu wspierającym osiągniecie zamierzonego efektu. Jeżeli masaż jest wykonywany po treningu czy zawodach i ma za zadanie usuniecie zmęczenia oraz leczenie urazów powstałych w wyniku wysiłku fizycznego nieodzowne jest włączenie maści Arcalen. 

 

W jaki sposób należy stosować maść Arcalen?

Maść Arcalen należy stosować zewnętrznie, w miejscu, w którym doszło do urazu. Chorobowo zmienioną powierzchnię skóry należy kilka razy w ciągu dnia pokrywać cienką warstwą maści. Skuteczność działania będzie tym większa, im wcześniej lek zostanie zastosowany. W przypadku zastosowania preparatu w tak zwanym masażu sportowym, należy jednorazowo wmasować około 3-4 gramów maści.

 

Czy każdy może stosować lek Arcalen?

Lek Arcalen jest dostępny bez recepty, ale jak każdy lek może wywołać pewne działania niepożądane. Wśród nich jako najczęściej występujące, należy podkreślić reakcje nadwrażliwości na składniki preparatu. Osoby uczulone na wyciągi roślinne z Nagietka, Arniki, (a także z Rumianku) mogą po zastosowaniu preparatu obserwować reakcje uczuleniowe, w postaci zaczerwienienia, wysypki i świądu.

Z uwagi na brak wystarczających informacji o bezpieczeństwie stosowania maści Arcalen u dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących, nie zaleca się użycia tego leku przez pacjentów z wymienionych grup.